menu
reserveer uw hotelkamer online
Controleer beschikbaarheid
Bel ons direct
reserveer uw hotelkamer online
Controleer beschikbaarheid

MVO-verklaring Hotel Bergse Bossen

Een van de sterke punten van Hotel Bergse Bossen is de ligging: centraal in Nederland, midden op de Utrechtse Heuvelrug. Confereren en verblijven in het groen trekt veel zakelijke en particuliere gasten. Vanzelfsprekend zijn we daarom zeer zuinig op onze omgeving.

Bij een moderne onderneming hoort dat er ook verantwoordelijkheid genomen wordt voor de gevolgen van de eigen activiteiten. Hotel Bergse Bossen houdt rekening met de impact op mens en milieu bij al haar activiteiten. Bij alles wat we doen is duurzaamheid het uitgangspunt; wij handelen in het beste belang van het hotel, de omgeving, onze gasten en personeel.

• Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
• Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
• Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact. Frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid wordt niet door ons getolereerd.
• Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen, mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
• Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.
• Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf en leggen dit vast in onze Green Key.
• Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces; als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen, producten en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Directeur 27 maart 2013

Roberto Mascini