menu
reserveer uw hotelkamer online
Controleer beschikbaarheid
Bel ons direct
reserveer uw hotelkamer online
Controleer beschikbaarheid

Algemene voorwaarden
Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw verblijf geheel of gedeeltelijk wilt annuleren. Wij verzoeken u om dat per e-mail aan ons te melden. Naarmate de annuleringstermijn korter is en het dus moeilijker voor ons is de door u gereserveerde ruimte aan een ander te verhuren, zijn de annuleringskosten hoger.

Een overeenkomst tussen Hotel Bergse Bossen en de opdrachtgever komt tot stand doordat hetgeen tussen partijen is overeengekomen, door Hotel Bergse Bossen schriftelijk wordt bevestigd en aan de opdrachtgever wordt toegezonden. In het geval de bijkomende diensten in een bijlage worden beschreven, wordt de bijlage geacht – ook indien deze later tot stand komt, vanaf dat moment – deel uit te maken van de overeenkomst.

Betalingscondities
Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Bij individuele facturering worden
administratiekosten in rekening gebracht. Betaling binnen twee weken na factuurdatum. Voor het aantal te berekenen gasten wordt uitgegaan van het genoemde aantal in de bevestiging.

Volledige annuleringen
Bij annulering meer dan 2 maanden voor aankomst: geen kosten
Tussen 2 maanden en 1 maand: 35%
Tussen 1 maand en 2 weken: 60%
Tussen 2 weken en 1 week: 85%
Binnen 1 week tevoren: 100%

Gedeeltelijke annuleringen
Tot 1 maand voor aankomst mag u kosteloos 25% afwijken het in de bevestiging genoemde aantal. Tot 1 week voor aanvang mag u kosteloos 10% afwijken van dit genoemde aantal, dit aantal is bindend voor de factuur. Annuleringen binnen 1 week voor aankomst worden 100% doorbelast.

Voor alle overige zaken zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Green Key
Hotel Bergse Bossen doet er alles aan om zo milieubewust mogelijk te werk gaan. Dit is recent beloond met een Gouden Green Key keurmerk voor ons inkoopbeleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.